فعالیت پارک اتوبوس کرمانشاه در مرز خسروی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانمحمد پورفشمی دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهای پایانی منتهی به اربعین حسینی حجم تردد ورودی و خروجی از پایانه مرزی افزایش یافته است.

وی افزود: پیش بینی می شود افزایش ورود و خروج زائران امروز نیز ادامه داشته باشد.