قدردانی وزیر رهبری از حمایت بانک صادرات ایران از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
بانک صادرات ایران با شعار «بانک صادرات ایران حامی یار مهربان» به عنوان بانک عامل و حامی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با تجهیز شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک و توزیع کارت های بانکی و هدایای بانکی در اردیبهشت امسال نیز مانند گذشته از این نمایشگاه حمایت کرد.