قرعه کشی در دسترس بودن ۶ محصول سایپا در قالب پیش کالا برگزار شد


به گزارش تلنگر، قرعه کشی قالب یکساله پیش کالا شش محصول سایپا برای ادغام کردن کوییک همراه خود گیربکس استاندارد، کوییک آر، کوییک.اس، شاهین.جی، ساینا.س را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا ۱۵۱ همراه خود حضور رگولاتوری برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان {در این} گروه اجتناب کرده اند خودروها.

۱۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ نفر در قالب پیش کالا یکساله سایپا نمایندگی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۴ نفر حرفه ای شناخته شدند.

قابلیت محصولات در دسترس بودن شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب کالا ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تجهیزات خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که ضایع نشدن حقوق نامزدها کسب خودرو، ۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ نفر رزرو حساب شدند.

{در این} قالب ۷۰۰۰ خودرو شاهین جی در دسترس بودن تبدیل می شود. علاوه بر این ۵۸۰۰ تجهیزات کوئیک همراه خود گیربکس استاندارد، ۵۰۰۰ تجهیزات کوییک آر، ۲۵۰۰ تجهیزات کوییک اس، ۱۳۸۰۰ تجهیزات ساینا.اس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰۰ تجهیزات سایپا ۱۵۱ در دسترس بودن تبدیل می شود.

اسامی برگزیده شده قالب یکساله پیش کالا سایپا پس اجتناب کرده اند تایید باقی مانده تجهیزات های نظارتی ساعت ۲۰ همانطور که صحبت می کنیم یکشنبه ساعت ۲۰ بر روی مکان مناسب این گروه خودرو چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتخبین جایگزین واریز وجه را خواهند داشت. بودجه به مدت ۷۲ ساعت اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح روز دوشنبه.

گروه خودروسازی سایپا برای قالب پیش کالا تصمیم گیری شده به مدت یکسال پیامک کشتی می تدریجی ولی برای تایید اصولاً اجباری است سند شناسایی کنندگان به مکان سایپا مراجعه کنند.