قیمت انواع ماهی و میگو; ۸ مرداد ۱۴۰۱/ حلوای سیاه ۱۴۰ هزار تومان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدونی از بازار تهران قیمت انواع ماهی و میگو در تهران امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می شود.

یک نوع ماهی قیمت (تومان)
ماهی سالمون علایی رنگین کمان (بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۸۰۰۰۰
ماهی قرمز اصلی (بیش از ۳۰۰۰ گرم) ۱۲۰۰۰۰
ماهی شور (بیش از ۷۰۰ گرم) ۱۵۰۰۰۰
ماهی حلوای سیاه (بیش از ۱۰۰۰ گرم) ۱۴۰۰۰۰
ماهی پرورشی علایی مخصوص گوشت پرتقال (بیش از ۵۰۰ گرم) ۸۹۰۰۰
ماهی هامور (در بین ۳۰۰۰ در حالی که ۵۰۰۰ گرم) ۱۱۰۰۰۰
میگوی تازه مخلوط سر دریایی (سایز ۵۱ و ۶۰) ۱۳۸۰۰۰
میگوی دریایی منجمد سر سایز ۴۱ و ۵۰ ۱۸۵۰۰۰