قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۱/ آیا باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت باشیم؟ – اخبار تجارتقیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۱/ آیا باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت باشیم؟ – اخبار تجارت