قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد; ۱۵ مارس ۱۴۰۰


به گزارش فلیپ؛ قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد به رئوس مطالب زیر است.اونس طلا ۱,۹۷۰.۶۴
وزن طلا ۵۱,۹۳۰,۰۰۰
طلای خوب و دنج ۱۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خوب و دنج طلا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پول نقد ی طلا ۱۱۷,۵۵۰,۰۰۰
پول نقد امامی ۱۱۹.۰۸۰.۰۰۰
نیم پول نقد ۶۷۸۰۰۰۰
پول نقد های فصلی ۳۸۲۰۰۰۰
پول نقد جدید ۲۳,۵۰۰,۰۰۰