قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد; ۱۴ مارس ۱۴۰۰


به گزارش فلیپ؛ نرخ روز طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد به رئوس مطالب زیر است.اونس طلا ۱,۹۷۰.۶۴
وزن طلا ۵۲.۰۳۰.۰۰۰
طلای خوب و دنج ۱۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خوب و دنج طلا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پول نقد ی طلا ۱۱۸,۴۹۰,۰۰۰
پول نقد امامی ۱۱۹.۷۲۰.۰۰۰
نیم پول نقد ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
پول نقد های فصلی ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
پول نقد جدید ۲۳,۵۵۰,۰۰۰