قیمت گوشت امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، قیمت گوشت قرمز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است (قیمت ها به تومان از سایت تحلیل بازار است):

ردیف با استخوان گوسفند

۱۶۹۰۰۰

پای کامل گوسفند عالی

۱۷۸۰۰۰

نخل گوسفند با ماهیچه

۱۶۲۰۰۰

پای گوساله پاک شده

۱۸۶۰۰۰

سر گوساله را تمیز کنید

۱۶۷۰۰۰

گردن گوسفند

۱۳۵۰۰۰

کشتارگاه گوساله

۱۴۷۰۰۰

گردن ساق پا

۱۳۲۰۰۰

قلم گوساله

۱۶۰۰۰

سر گوسفند

۱۳۱۰۰۰

عضلات ساق پا

۱۶۵۰۰۰

پا از گوشت بره

۸۹۰۰۰

گوسفند نیم آپارتمانی

۱۵۸۰۰۰

آپارتمان برای لاشه گوسفند

۱۴۹۰۰۰

نصف پای بره

۱۸۵۰۰۰