ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شد/ از فروردین ۱۳۹۶ تا کنون ۹ برابر قیمت مواد غذایی را افزایش داده ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست در این خصوص به دیده بان ایران می گوید؛ عوامل متعددی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی افزایش قیمت نداشته باشد.