ما نگران روابط نزدیک ایران و روسیه هستیم


یایر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت و گو با روزنامه جروزالم پست درباره روابط ایران و روسیه گفت: بخشی از کارهایی که انجام می دهیم مربوط به نزدیکی خطرناک ایران و روسیه است.

نخست وزیر اسرائیل نسبت به “همجواری خطرناک” ایران و روسیه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، یایر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگو با روزنامه جروزالم پست درباره روابط ایران و روسیه گفت: بخشی از کارهایی که ما انجام می دهیم مربوط به همجواری خطرناک ایران و روسیه است.

وی در ادامه گفت: این مشکلی نیست که ما آن را نادیده بگیریم یا کاری انجام ندهیم. ما باید هر روز خودمان را دوباره ارزیابی کنیم و مطابق با آن واکنش نشان دهیم.