مدت زمان صدور کارت سربازی چقدر است؟


رئیس سازمان عمومی فراجا در خصوص زمان صدور کارت سربازی توضیحاتی ارائه کرد.

سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره زمان صدور کارت سربازی اظهار کرد: حداکثر مدت صدور کارت سربازی اعم از کارت پایان خدمت، معافیت و… ۱۵ روز است و در این مدت کارت پایان خدمت ارسال می شود. به آدرس پستی مشخص شده توسط سرباز. ، فرستاده شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره زمان صدور گواهینامه های مربوط به وضعیت سربازی و خدمت سربازی مانند گواهی ثبت نام دانشگاه و … نیز اظهار داشت: این گواهی ها بلافاصله پس از استعلام از پلیس +۱۰ صادر می شود. در واقع طبق سامانه های تعهد عمومی هوشمند، این گواهی نامه های کاغذی چاپ شده و پس از استعلام همزمان در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

وی در ادامه درباره اینکه آیا مشکلی در تامین کارت های خام وجود دارد، گفت: خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد و این کارت های هوشمند در زمان مناسب صادر می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در پاسخ به این سوال که آیا این افراد می توانند در مدتی که در انتظار دریافت کارت پایان خدمت خود هستند از کشور خارج شوند، گفت: با توجه به اینکه مدت زمان صدور کارت کوتاه است، بهتر است مردم پس از پایان خدمت خود را دریافت کنند. دریافت کارت دریافت پاسپورت و… اما در هر صورت اطلاعات افراد نیز در سامانه ثبت می شود و به محض ثبت اطلاعات توسط واحدهای مربوطه در سامانه، امکان اخذ گواهی خروج از سامانه وجود دارد. کشور یا پاسپورت خود را دریافت و تمدید کنید.