مدیر عامل دخانیات: قدیمی ترین مافیا در دخانیات است/ سن سیگار کشیدن به ۱۳ سال می رسد
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود پیچیدگی کار در شرکت دخانیات را برشمرد و با بیان اینکه به شدت با افزایش مصرف دخانیات و همچنین کاهش سن مصرف دخانیات مخالف هستیم، تاکید کرد: واقعا تعجب آور و نگران کننده این است که سن مصرف سیگار در کشور ما از ۲۰ سال به ۱۳ سال رسیده است.