مذاکرات انتخاب سیاسی آمریکا را افتادگی می تنبل


مذاکرات برای تعمیر تحریم ها در وین شکسته نشده دارد، جایی کدام ممکن است پیشرفت این مذاکرات {به دلیل} انتخاب سیاسی واشنگتن به تعویق افتاده است. با این حال آمریکا همچنان ورزشی همراه خود توپ انتخاب را در آلودگی ایران انجام می دهد.

دیروز نشست دوجانبه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به ریاست علی باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میخائیل اولیانوف برگزار شد. مذاکره کننده ارشد کشورمان پیش اجتناب کرده اند دیدار دوجانبه همراه خود اولیانوف همراه خود انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات نیز دیدار کرد.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

رایزنی‌هایی کدام ممکن است دیروز در وین تکمیل شد، همراه خود برگزاری دیدارهای دوجانبه میان هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین، مذاکره‌کنندگان به ریاست علی باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره‌کنندگان ارشد ۲ ملت شکسته نشده کشف شد.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

کنوانسیون امنیتی مونیخ دیروز میزبان تعدادی از سران ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیران خارجه بود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان کدام ممکن است به تصویر اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران {در این} کنوانسیون حضور داشت، همراه خود روسای جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان متنوع اجتناب کرده اند این ملت ها دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد موضوعاتی قابل مقایسه با لغو تحریم ها در وین ذکر شد وگو کرد.

حسین امیرعبداللهیان الکساندر شالنبرگ وزرای امور خارجه اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریش در محیط پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین کنوانسیون امنیتی مونیخ در خصوص موضوعات مورد کنجکاوی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله مذاکرات جاری در وین گفتگو کردند.

شاهزاده عبدالله {در این} دیدار ضمن تشکر اجتناب کرده اند میزبانی اتریش ذکر شد: وین همانطور که صحبت می کنیم وسط تحولات در بخش های مهم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله جهانی است.

وی همراه خود تاکید بر اهمیت ردیابی ها زرشکی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان نادیده تکل آن در وین، خاطرنشان کرد: اگر فینال انواع بین اختلاف تذکر اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم مزیت افراد ایران – شناخته شده به عنوان جاده زرشکی – اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باشد، آنگاه جاده زرشکی خاص تهران است. انواع، احترام است.» نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروع است کدام ممکن است مزیت سراسری جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند ردیابی ها زرشکی سراسری ایران اسلامی فراتر نرود.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

امیر عبداللهیان علاوه بر این در محیط پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین کنوانسیون امنیتی مونیخ، در دیدار همراه خود ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه هلند، فینال تحولات مذاکرات لغو تحریم‌های کشورمان در وین را تشریح کرد، مواضع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نیاز اجتناب کرده اند بالا بردن همه آنها تحریم های مغایر همراه خود تصمیم شورای ایمنی، ردیابی ها زرشکی کشورمان در توسعه مذاکرات مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان رایزنی های شخصی را در مونیخ همراه خود آنا بوربوک شکسته نشده داد وزیر خارجه آلمان تحقق کرد. شاهزاده عبداللهیان {در این} دیدار همراه خود همتای آلمانی شخصی کسب اطلاعات در مورد فینال تحولات مذاکرات وین تبادل تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه تهران تصمیم گرفت است اجتناب کرده اند روز اول به هماهنگی خوبی انگشت یابد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند طرف های اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه آن پیش بینی دارد. ایرانیان باید همراه خود دقت با اشاره به ایران بیندیشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند عملکرد فعالی در تامین حقوق مشروع ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند طرف‌های خروج یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ آمریکا پس اجتناب کرده اند سال‌ها انفعال داشته باشند.

وزیر امور خارجه همراه خود رد برخی اظهارات درمورد به تصمیم گیری ضرب الاجل های جامد تاکید کرد: تهران استاندارد هماهنگی را همراه با ماده تشکیل دهنده زمان می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همانطور که صحبت می کنیم به درخواست شده است های برحق تهران پاسخ دهد، می توان در وین به هماهنگی رسید. {در این} سطوح آخر حیاتی است کدام ممکن است طرف مقابل خطا محاسباتی نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات را به فضای رسانه ای نکشاند.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان وی علاوه بر این در دیدار همراه خود آنتونیو گوترش دبیرکل گروه ملل متحد کسب اطلاعات در مورد لغو تحریم‌های ایران در وین ذکر شد: مذاکرات شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده است، انتخاب‌های سیاسی شدید گرفته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ممکن آن برای تامین حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت مشروع ایران را ملایم می‌تنبل.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

پس اجتناب کرده اند مذاکرات دیپلماتیک در وین کدام ممکن است بر تعمیر تحریم های آمریکا علیه ایران محور بود، میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه همراه خود انریکه مورا، مشاور اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده مذاکرات دیدار کرد.

میخائیل اولیانوف او در توییتر نوشت: «من می خواهم همراه خود انریکه مورا، هماهنگ‌کننده مذاکرات وین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای تیمش تحقق کردم به همان اندازه پیشرفت‌های حاصل شده را بازرسی کنم.

وی همراه خود ردیابی به رایزنی‌های ۲ طرف با اشاره به امتیازات باقی مانده برای آخرین شدن هماهنگی وین، تصریح کرد: باقی مانده است وقت آرامش فرا نرسیده است.

دیپلمات روس نیز آن را بازنشر کرد فیلیپ هررا توییت کرد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه فرانسه افزود: همراه خود وجود اینکه روسای هیئت های مذاکره کننده سه ملت اتحادیه اروپا به مدت ۲ روز وین را توقف کردند، سایر اعضای هیئت ها ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مذاکرات شکسته نشده دادند.

وی همراه خود الهام بخش اعضای خدمه مذاکره کننده برجام در وین نوشت: ما در آستانه نوک موفقیت آمیز مذاکرات برجام هستیم.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

تحرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جدیدترین اجتناب کرده اند وین آرم می دهد کدام ممکن است همه مذاکره کنندگان منتظر انتخاب سیاسی آمریکا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در صورتی می توان بلند مدت مذاکرات وین را متصور شد کدام ممکن است واشنگتن انتخاب ها اجباری را به طور قابل توجهی در خصوص لغو تحریم ها متعهد شدن تنبل. با این حال آمریکا همراه خود تأخیر انتخاب شخصی، مذاکرات را به تعویق انداخت.

مقامات آمریکا به جای آن تصمیم گیری ضرب الاجل های اصلاح مصنوعی، باید بر انتخاب گیری های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو محور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات نادرست خودداری تنبل.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی وی روز شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همراه خود دقیق اینکه هیات ایرانی به طور قابل توجهی مذاکرات وین را پیش می برد، ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران در جریان این مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه استراتژی ها طرف های تولید دیگری استراتژی ها سازنده ای حاضر کرد. تنوع آن همراه خود مزیت افراد ایران را بازرسی کنید.

رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه هیئت ایرانی صدها تاکید کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتکارات تضمین کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق افراد ایران استقبال می تنبل، افزود: فشارها هر دو اتهامات سیاسی برای شکسته نشده فشار بر افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف توجه انداز بدست آوردن به هماهنگی برداشته شده است.

رئیسی تاکید کرد: هرگونه هماهنگی در وین باید برای ادغام کردن لغو تحریم ها، حاضر {ضمانت نامه} اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن سوابق داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات سیاسی باشد.

پیشرفت در مذاکرات وین تصمیم سیاسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد

در اطراف هشتم مذاکرات کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۶ ژانویه در وین تحریک کردن شد، یکی اجتناب کرده اند تمدید شده‌ترین در اطراف مذاکرات است کدام ممکن است نمایندگی‌کنندگان پیش‌نویس محتوای متنی توافقنامه ویپتون را با اشاره به برخی موضوعات مورد مناقشه پایان دادن کردند.

ت //