مراسم تشییع اربعین حسینی با حضور مقام معظم رهبری
با توجه به اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات وجود دارد، مقدمات برگزاری این مراسم فراهم شده است، از جمله اینکه شرکت‌کنندگان در این مراسم واکسینه شده‌اند و تعداد افراد حاضر در برنامه نیز افزایش می‌یابد. محدود.