مراقبت از ۱۵۰۰ معلول در مراکز بهزیستی کرمانشاه – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزفرحناز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالمندان، بیماران روانی، معلولان جسمی و حرکتی و کم توانان ذهنی از جمله افرادی هستند که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر در این مراکز حضور دارند.

وی افزود: با توجه به شدت معلولیت و عشر، حق مراقبت مشخص شده و در صورت داشتن شرایط، تعدادی از معلولان در خانه و در کنار خانواده می مانند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه بیان کرد: ۲ هزار و ۴۷۰ نفر از حقوق پرستار و ۷۰۰ بیمار ضایعه نخاعی در استان کرمانشاه بدون توجه به درآمد از حق پرستار برخوردار شده و خدمات دریافت می کنند.