مردم چهارمحال و بختیاری در مصرف آب صرفه جویی کنند
بخشدار چهارمحال و بختیاری: شهروندان در مناطق پرخطر و بحرانی قرار نگیرند، همچنین با توجه به کدورت آب آشامیدنی پس از بارندگی شدید و جاری شدن سیل، احتمال بروز مشکل در آب شرب شهروندان وجود دارد، لذا شهروندان نسبت به ذخیره سازی اقدام کنند. آب آشامیدنی.