مشروطه ایران در ۷ صحنه / جنبشی که شکست نخورد
یکی از دلایل عدم آگاهی یا عدم آگاهی از وقایع مشروطه را می توان کتب درسی دانست که به جای معرفی نهضت مشروطه به عنوان جنبشی با قصد مشروط کردن قدرت، تفکیک قوا و تقدیس دستورات حاکمان، ، سعی کنید ثابت کنید که قانون اساسی شکست خورده است. چرا؟ از آنجایی که محمدعلی شاه مجلس را با توپ بستند یا شیخ فضل الله را به دار آویختند، در حالی که حوادث بعدی ناشی از جنگ جهانی اول بود، کشور در خطر جدی قرار گرفت و اولویت از مشارکت در قدرت به امنیت و نان تغییر یافت. قانون اساسی شکست نمی خورد..