مصرف کنندگان برق بخوانند / پاداش ۳۷۰ میلیارد تومانی – تجارت نیوزمصرف کنندگان برق بخوانند / پاداش ۳۷۰ میلیارد تومانی – تجارت نیوز