معافیت سربازی ایرانیان مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت به حالت افتادگی درآمد


به گزارش تلنگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مونتاژ علنی روز دوشنبه (۹ اسفند) ضمن بازرسی لایحه لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (۳) الحاقی تبصره ۱۰ این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر مقدمه بند (۳) تبصره (۱۰) مشمولان نظام تعهد کلی مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۵ سال سابقه خدمت تعهد کلی بر مقدمه دستور (۱۱۰) قوانین اساسی می توانند برابر مبلغی برابر مبلغی را بپردازند. ۱۵ ریال.اجتناب کرده اند خدمت سربازی هزار یورو. سربازان متاهل دارای فرزند مادر ایرانی ۲۵ سهم کاهش یافته است می گیرند.

قابل دستیابی است کنجکاوی مند باشید:

{در این} بند علی نیکزاد ثمرین پاسخگو برای صحن علنی گفتن کرد کدام ممکن است ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به این بند اظهار تذکر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه برای تصور اصولاً بند (۳) به کمیسیون تلفیق ارجاع احتمالاً خواهد بود. .

مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند ابتدای مونتاژ در لحظه ساعت ۸ صبح در جاری بازرسی توصیه شده نمایندگان در خصوص این بند در اصل کار بود.

Ts //