من پرشین پیشنهاد ایجاد یک نهاد یا ساختار مجزا برای فضای مجازی در کشور


به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت نهاد در این سامانه، نگران لزوم تشکیل ارتش هستند. سایبر در فضای مجازی صحبت کرده اند.

سردبیر این تاپیک در تشریح درخواست خود به خبرنگار فارس گفت: امروز نیاز به داشتن نیرویی قوی و متحد برای حضور در فضای مجازی و مقابله با آسیب های آن بیش از پیش احساس می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات متعددی در نقاط مختلف کشور در خصوص فضای مجازی در حال انجام است اما همچنان شاهد ادامه تهدیدات در این حوزه هستیم و به نظر می رسد این اقدامات باید به صورت مجموعه ای یکپارچه ادامه یابد.

به گفته وی تمامی مرزها و عرصه های کالبدی کشور حفاظت شده و اهمیت فضای مکانی کمتر از کالبدی نیست.

این کاربر فارس من افزود: اقداماتی که تاکنون برای مقابله با خطرات و آسیب های فضای مجازی در دستگاه های حاکمیتی و اجرایی انجام شده کمک کننده بوده است، اما شاید از طریق ترکیبی از کارکردتا کارآمدتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: می توان به پیشنهاد ایجاد نهاد یا ساختار مجزا برای فضای سایبری در کشور فکر کرد.

به گزارش فارس، بی توجهی به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدام سایبری یکی از انتقاداتی است که همواره به ساختارهای مرتبط با سایبری کشور مطرح می شود.

از منظر ساختاری، شورای عالی فضای مجازی در حال حاضر با هدف سیاست گذاری و هماهنگی بین نهادهای مرتبط تشکیل شده و فعالیت می کند.

مدتی پیش با بروزرسانی آیین نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات و بازتعریف اختیارات این شورا، دامنه فعالیت آن در راستای تقویت ضمانت اجرایی افزایش یافت.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید