مهلت درخواست بنیادهای دانش اشتغال تمدید شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی موظف است ۵ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان معرفی شده از طریق این صندوق ارائه کند. صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق شبکه بانکی هدف از توسعه اشتغال پرداخت به شرکت های دانش بنیان است.

در همین راستا هیات وزیران همچنین تصویب کرد که ۷۰ درصد از این مبلغ به طور مستقیم توسط بانک های متولی در اختیار شرکت های دانش بنیان و ۳۰ درصد مابقی در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری قرار گیرد تا برای شرکت های نوآور، دانش بنیان و خلاق سرمایه گذاری شود. .

این تسهیلات از طریق بانک های عملیاتی شامل ملی، ملت، صادرات، قرض الحسنه رسالت، توسعه صادرات و صنعت و معدن برای توسعه و تثبیت اشتغال با حمایت از تکمیل فنی و ارتقای محصولات و خدمات دانش بنیان، توسعه زیرساخت های مورد نیاز شرکت ها ارائه می شود. برای اطمینان از ظرفیت سازی برای افزایش عرضه این محصولات و کمک به افزایش تولید و فروش محصولات دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان می توانند درخواست های خود را در سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی غزل به نشانی ghazal.inif.ir ثبت کنند تا این تسهیلات را دریافت کنند. .

این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد به شرکت ها واریز می شود و مدت بازپرداخت آن ۳۶ ماهه خواهد بود که ۶ ماه اول به عنوان مهلت تنفسی برای شرکت ها در نظر گرفته شده است.

بر این اساس شرکت های دانش بنیان تا ۲۴ آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه غزل درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند. سایر شرکت های غیر دانش بنیان و خلاق نیز می توانند با تماس با صندوق پژوهش و فناوری استانی که در آن واقع هستند یا حوزه تخصصی مرتبط با شرکت اقدام کنند.