موضع وزیر امور خارجه قطر در مورد حوادث کرانه باختری – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه ای خود، نتایج این رایزنی ها را سازنده ارزیابی و بر انسجام کامل دیدگاه های قطر تاکید کرد. و ترکیه در مورد مسائل مختلف.

وی افزود: ما توافق کردیم که روابط دو کشور را تقویت کنیم و توسعه مستمر آنها را از نظر اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری انجام دهیم.

وزیر امور خارجه قطر تشدید تنش های روزانه رژیم صهیونیستی و اقدامات آن در کرانه باختری را محکوم کرد.

محمد بن عبدالرحمن تصریح کرد: ما نمی خواهیم موضوع هسته ای ایران و مشکلات سوریه و لیبی تحت تاثیر تشدید تنش در اوکراین قرار گیرد.

وی از امضای بیانیه الجزایر در میان گروه های فلسطینی استقبال کرد.

وی در خصوص لیبی نیز گفت: ما بر اهمیت تمامیت ارضی لیبی و پایان تقسیم و برگزاری انتخابات تاکید می کنیم.

وی در خصوص اوکراین بر موضع قاطع کشورش در برابر نقض حاکمیت اوکراین تاکید کرد.