میزان بدهی ملی اعلام شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بررسی بدهی ها و مطالبات کلان دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که مجموع این بدهی ها در ۸ اسفند ماه یک هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان بوده که در ۱۰ خرداد امسال با بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان افزایش به یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که درخواست های دولت در ۱۰ خرداد امسال بیش از ۶۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۸ اسفند سال گذشته با ۱۹۷۰ میلیارد تومان افزایش مواجه بوده است.

مازاد بدهی بر مطالبات دولت در ۱۰ خرداد امسال ۷۴۲ هزار میلیارد تومان، ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

بر این اساس میزان بدهی شرکت های دولتی در ۱۰ خرداد امسال یک هزار و ۴۵۱ هزار میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. مطالبات شرکت های دولتی نیز با کاهش ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان در ۱۰ خرداد امسال رسید.

بر این اساس ۵۹ درصد از تعهدات شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد نسبت به مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۱۷ درصد نسبت به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، خلاصه وضعیت بدهی دولت نشان می دهد که ۵۰ درصد آن به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، ۲۳ درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۲۷ درصد به بانک ها و مؤسسات اعتباری (شامل CCB) اختصاص دارد. . بانک).

از سوی دیگر ۹۶ درصد مطالبات شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولت از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس تا ۳۱ خردادماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (نوع بدهی دولت که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) ۴۰۸ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی غیر نقدی بوده است. ۹۶۹ هزار میلیارد تومان بود که این بدهی ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۱۷ و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ بین بانکی و اسناد خزانه

بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است، بنابراین میزان مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت دولت توسط پایان سال ۱۴۰۶ ۵۳۸ هزار میلیارد تومان است.

براساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه امسال ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد و نسبت به ماه گذشته ۸۰۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی ارز ایران به ۲۴۴.۱۸ واحد رسیده است. بازدهی سبد اوراق قرضه خزانه داری در هفته و ماه گذشته ثابت بود. این در حالی است که شاخص کل صکوک فرابورس در هفته گذشته ۲۶ درصد و در ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بازدهی داشته است.

در هفته ای که گذشت، بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها عمدتا خریدار اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی ۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال در بازار بدهی خریدار خالص بود. همچنین وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت ۲۴.۸۵۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق اسلامی تامین کرده است.