نجات نفس گیر کودک از سیل امروز یاسوج (فیلم)
علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در چندین منطقه مردم به کمک آمدند و گرفتاران سیل را نجات دادند. پاساژها و اصناف مختلف نیز آسیب دیدند. محوطه عبور با آب پوشیده شده است. در حال حاضر راه صدها روستا و مناطق عشایری مسدود است. هلال احمر از امدادرسانی به سیل زدگان خبر داده است. ویدئوی مهر لحظات نفس گیر نجات کودک از خودرو در جریان شدید آب را نشان می دهد.