نحوه پرداخت یارانه ها تغییر کرد


مرحله ششم یارانه نقدی در حالی واریز شد که پرونده یارانه نقدی بسته شده بود و قرار بود از مهرماه کالاها پرداخت شود. اما اکنون گزارش ها حاکی از بسته شدن پرونده کوپن است و قرار است پس از آن یارانه نقدی پرداخت شود.

مقاله نحوه پرداخت یارانه ها تغییر کرد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.