نرخ ارز چقدر بالا می رود؟/ چرا نرخ ارز در ایران افسار را شکسته است؟ (فیلم)


عصر ایران است. فرزانه احمدی نرخ ارز هفته گذشته دوباره مردم را در صف قرار داد. طبیعی است که هر چند سال یک بار نرخ ارز رکورد قبلی خود را بشکند و مردم پول خود را به ارز تبدیل کنند تا با تورم همگام شوند.

تورم، کاهش سرمایه گذاری در تولید و سیاسی بودن اقتصاد از جمله دلایل افزایش نرخ ارز در کشور است. این سوال که نرخ ارز چقدر افزایش خواهد یافت، احتمالا این روزها در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است. برای آشنایی بیشتر با این گزارش این گزارش را بررسی کنید.