نشست خبری دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی


نشست خبری حسین طهاری دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

محمدصادق نیک گستر

۱۷:۰۴

۱۴۰۱-۸-۹
۰http://fna.ir/1scrbo