نماینده مجلس: ایران از مواضع هسته‌ای خود تسلیم نمی‌شود/نیاز به دریافت تضمین از آمریکا است
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تلاش غرب را بر این بود که جمهوری اسلامی ایران را در نقطه ضعف قرار دهد تا امتیاز بگیرد و افزود: ایران اسلامی در مذاکرات در مواضع اقتصادی و ملی خود کوتاه نخواهد آمد و خواهد بود. از خواسته های مشروع خود دست نکشد.» نخواهد آمد