نماینده مجلس: من پیگیر پرونده مهسا امینی هستم.
قطعاً و یقیناً همان طور که گفتم با جدیت تمام در چارچوب قانون و شرع و مبانی انقلاب و از این پس هر موضوعی که پیش بیاید و بخواهد به اعتماد مردم به انقلاب خدشه وارد کند پیگیری خواهم کرد. نظام جمهوری اسلامی هر موضوعی که باشد بدون هیچ ملاحظه ای وارد این چارچوب خواهم شد.