همراه خود افزایش سن مقاوم تر شوید!


هیچ وقت دیر نیست! ممکن است {در این} سالها به هیچ وجه آنقدر ورودی نرفتید کدام ممکن است پاسخگویی بهزیستی شخصی را به عهده بگیرید! به معنای واقعی کلمه هستند، بازی کردن در هر سنی فواید زیادی دارد، کدام ممکن است برای ادغام کردن ۷۰، ۸۰ سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن تبدیل می شود.

{به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است ما با توجه به تمرینات اساسی صحبت می کنیم کدام ممکن است {به آرامی} آغاز می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقاوم تر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر شدن همراه خود روتین پیشرفت می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در نظر گرفته شده می کنید خیلی پیر شده اید هر دو مطابقت اندام ارائه می دهیم اجازه نمی دهد کدام ممکن است ورزش کنید، یک بار دیگر در نظر گرفته شده کنید!

وسط مدیریت بیماری (CDC) تحقیقات در عمق ای با توجه به مزایای بازی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی تمرینات قدرتی برای اشخاص حقیقی مسن انجام داده است.

فواید بهزیستی

تمرینات قدرتی تون ماهیچه ای را برای تعادل بیشتر، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان استقلال تا حد زیادی محافظت می تنبل. بازی علاوه بر این به افزایش توده استخوانی برای جلوگیری اجتناب کرده اند پوکی استخوان، پایین مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی استخوان {کمک می کند}. سایر اولویت‌های بهزیستی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازی درآمد می‌برند عبارتند اجتناب کرده اند آرتریت، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری قلبی.

مزایای امنیت

افزایش سن به طرق مختلفی بر هیکل ما تأثیر می گذارد، اجتناب کرده اند جمله اجتناب کرده اند انگشت دادن توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی، کاهش تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش گسترش حرکتی.

کار همراه خود وزنه های سبک، حتی اجتناب کرده اند حالت نشسته، به محافظت استحکام ماهیچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ها {کمک می کند} به همان اندازه خطر سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب را کاهش دهد. همراه خود افزایش گسترش حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکی، ظرفیت محافظت استقلال در حین انجام ورزش های روزمره مسکن به وجود می آید.

اولین قدم ها

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هر این سیستم ورزشی، همه وقت ابتدا همراه خود دکتر شخصی برای هرگونه محدودیت هر دو محدودیت فیزیکی مراجعه به کنید.

آغاز بازی در ابتدا ممکن است دلهره آور است باشد، ویژه به ویژه اگر به هیچ وجه به تجهیزات گلف نرفته باشید. خبر خوبی هست! تجهیزات گلف های مطابقت اندام آزادی در کورپوس کریستی جو های تازه، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر را برای تمام سنین فراهم می کنند.

همراه خود مراجعه به همراه خود یکی اجتناب کرده اند مربیان خصوصی متخصص ما، متخصصان مطابقت اندام، کدام ممکن است می توانند درجه حال ممکن است را تعیین مقدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم در تصمیم گیری نیازها قابل دسترس تری کمک کنند، آغاز کنید. مربیان خصوصی علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه به طور قابل توجهی وزنه های آزاد را برای بازی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد آرم می دهند.

برخی اجتناب کرده اند وضعیت‌های کورپوس کریستی گروه‌های گروهی را برای توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف‌پذیری بعدی برای عالی فرآیند سرگرم‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی برای بازی حاضر می‌دهند.

همین همین الان اولین قدم را بردارید – هیچ وقت دیر نیست!