همسر انسیه هزالی: پسرم خدمات VPN به کاربران ایرانی ارائه نمی داد/ شرکت پسرم بازارهای خارجی را هدف قرار می داد
همسر معاون رئیس جمهور گفت: شرکت حمیدرضا از بدو تاسیس بازارهای خارجی را هدف قرار داده و در بازار ایران فعالیتی نداشته است. ماهیت اصلی VPN محافظت از حریم خصوصی افراد به صورت آنلاین است و استفاده اصلی از آن در جهان بهره برداری به عنوان “فیلتر شکن” نیست.