هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ در چین سقوط کرد
ادامه دارد اجتناب کرده اند آینده مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه هواپیما اطلاعی توسط دست نیست، با این حال تلویزیون دولتی چین در گزارشی ادعا کرد که گروه های امدادی به جهان اعزام شدند.