هوای اصفهان سالم است / شاخص هوا ۶۵ – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلامیه سیستم نظارت بر کیفیت هوای آنلاین آژانس محیط زیست هاوایی کلان شهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با شاخص ۷۳، استان با شاخص ۹۴، پروین با شاخص ۷۰، جی با شاخص ۵۲، رودکی با شاخص ۵۴، فرشادی با شاخص ۶۸، فیض با شاخص ۶۲، باهنر با شاخص ۶۶ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۰ در شرایط زرد و منصف به ثبت رسیدند.

هفت ایستگاه نظارتی در خیابان های الخبال، باغ غدیر، خیابان کاوه، بزرگراه خرازی، خیابان رهنان، خیابان میرزا طاهر و دانشگاه اصفهان بسته است.

امروز ایستگاه پایش هوا در منطقه صنعتی سیگی و شهر مبارکه نیز تعطیل و هوای شاهین شهر با میانگین ۸۶ در وضعیت زرد و قابل قبولی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را اندازه گیری می کند. حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف، آن را به عدد بی واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نشان می دهد.