واکنش مطهری به کیفرخواست فائزه هاشمی: هیچ کس برای اظهار نظر تحت تعقیب قرار نگیرد.




امروز در ایران چیزی در مورد حجاب وجود دارد، چیزی بین اجبار و اختیار، و اجبار به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. می بینید که بسیاری از زنان به درستی اطاعت نمی کنند و هیچ کس مانع آنها نمی شود. البته صحبت های اخیر خانم فائزه هاشمی در مورد حجاب تشویقی برای بی حجابی بود که کار درستی نیست.