واکنش ها به اظهارات دبیر ستاد عمرو به معروف


اظهارات دبیر ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص امر به معروف و نهی از منکر واکنش و انتقاد برخی از اصولگرایان و همفکران وی را برانگیخت. برخی او را به سکوت دعوت کردند و برخی دیگر تعلیق و خروج اجباری او را پیشنهاد کردند.

واکنش مقاله به اظهارات رئیس ستاد عمرو به معروف اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.