ورزشی پرتاب همراه خود کره را اجتناب کرده اند انگشت دادیم؟


مهدی طارمی در مخلوط کردن بی نظیر پورتو مقابل بوآویستا قرار داشت با این حال فینال لحظات را اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی نیمکت ننشست..

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های پرتغالی همراه خود تخلیه خبری مدعی شدند کدام ممکن است نگاهی به کرونای ستاره کشورمان سازنده {بوده است}.

همراه خود این شرایط آلترمی دیدار خدمه سراسری کشورمان مقابل کره جنوبی را اجتناب کرده اند انگشت خواهد داد.

گفتنی است مهدی طارمی همراه خود به دست آوردن ۳۲ گل در ۶۱ دیدار در لیست بهتر از گلزنان پورتو قرار گرفت.

انتهای گزارش // ق.ظ