ورزش سپاهانی ها همراه خود کارکنان سراسری فوتبال + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر اصفهان، دومین ورزش کارکنان سراسری فوتبال عصر همین الان در کره در ورزشگاه پاجو برگزار شد.

{در این} ورزش ۱۸ شرکت کننده اجتناب کرده اند جمله امید نورکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانیل اسماعیلیور اجتناب کرده اند سپاهان حضور داشتند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند صحبت های دراگان اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیارانش به کارهای جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی پرداختند.

فینال ورزش این کارکنان فردا پیش اجتناب کرده اند دیدار همراه خود شاگردان پائولو بنتو در ورزشگاه بی نظیر ورزشگاه موندیال سئول برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری پوشان نهمین دیدار شخصی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ را مقابل این کارکنان برگزار خواهند کرد. ۵ شنبه.

انتهای نامه / ۶۳۰۹۰ / الف
این را برای صفحه اول توصیه دهید