وزارت اطلاعات: دستگیری تروریست فرامرزی
وزارت اطلاعات: به اطلاع ملت شریف ایران می رساند: با عنایات الهی و تلاش های ایثارگرانه و هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از باتجربه ترین و خطرناک ترین تروریست های با گستره تروریستی فرامرزی. عملیات دستگیر و روانه زندان می شود.