وزیر ارتباطات: وزارت ارتباطات برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات بسیج می‌شود/ نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش می‌دهیم/ فعال کردن SafeSearch تاثیری بر خدمات ندارد
عیسی زارع پور: همانطور که گزارش دادم فرسودگی کابل های فشار قوی در مجتمع ساختمانی شرکت ارتباطات زیرساخت عامل قطعی اینترنت اخیر بوده و افراد مسئول باید قبل از قطعی کابل ها را بررسی و تعویض می کردند. اتفاق نیفتد بررسی خواهد شد.