پانل FDA دوز پایین تر Moderna COVID را برای تقویت کننده تایید می کند(AP) – گروهی از مشاوران بهداشتی آمریکا عکس های تقویت کننده واکسن COVID -19 Moderna را تایید کردند. مشاوران سازمان غذا و دارو روز پنجشنبه رای دادند که یک تزریق تقویت کننده با دوز کمتر را برای افراد مسن و دیگر گروه های در معرض خطر توصیه می کند.

میلیون ها نفر که حداقل شش ماه پیش عکس های اولیه Pfizer خود را دریافت کرده اند ، تقویت کننده آن مارک هستند. پنل FDA در مورد عکسهای واکسن واکسن جانسون و جانسون در روز جمعه بحث خواهد کرد. تصمیمات نهایی هفته آینده انتظار می رود. مقامات آمریکایی تاکید می کنند که اولویت این است که به 66 میلیون آمریکایی واکسینه نشده واجد شرایط شلیک شود.

دیدگاهتان را بنویسید