پروتکل های ادای احترام به برگام چیست؟


به گزارش فلیپ؛ مقامات بایدن انتقاد بنت اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای جدید را رد کرد. اسرائیل نباید خطا قبلی را تکرار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جایگزین دیپلماتیک برای بدست آوردن به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران استفاده تنبل.

افسران آمریکایی علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار وال استریت ژورنال کسب اطلاعات در مورد برجام: ادای احترام به هماهنگی هسته ای همراه خود هماهنگی وین. ۲۴ روز بعد محقق ممکن است. ادای احترام به هماهنگی هسته ای برای ادغام کردن پروتکلی برای لغو تحریم های ایران {خواهد بود}. هماهنگی بلند مدت محدودیت های سختی را برای این سیستم هسته ای ایران محافظت خواهد کرد. بحث بر اوج میزان کاهش تحریم ها علیه ایران یکپارچه دارد.

این اظهارات روزی خاص شد کدام ممکن است بنی گانتز وزیر حفاظت اسرائیل روز یکشنبه اظهار داشت ۱۹ او در سخنرانی در کنوانسیون امنیتی مونیخ در ماه فوریه، نسبت به افزایش «تجاوز» ایران در خاورمیانه هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی هسته ای همراه خود ایران باید تضمین تنبل کدام ممکن است تهران به سلاح هسته ای بازو پیدا نمی شود.

اظهارات وزیر حفاظت اسرائیل در حالی خاص شد کدام ممکن است هشتمین در اطراف مذاکرات همراه خود هدف احیای آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی همراه خود حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در وین یکپارچه دارد. (مایل).

علیرغم تمایل ایران احیا کردن بدون در نظر گرفتن سریعتر برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهدی مبنی بر حصول هماهنگی در مذاکرات وین در بلند مدت نزدیک، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای جمهوری اسلامی در روزهای جدیدترین بیشتر و بیشتر ای تاکید کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ردیابی ها بنفش شخصی عدول نمی کنند. . .

وزیر حفاظت اسرائیل در سخنرانی شخصی علاوه بر این موضوع این سیستم هسته ای ایران، نسبت به ورزش های ارتش تهران در خاورمیانه به طور قابل توجهی تسلیح «نیابت» در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه هشدار داد.

گانتز در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بار تولید دیگری ایران را متهم کرد کدام ممکن است همراه خود هواپیماهای با بیرون سرنشین به کشتی باری مرسر استریت اسرائیل حمله کرده است.

بنی گانتز در یک واحد کنوانسیون امنیتی در مونیخ اظهار داشت کدام ممکن است ایران در پروازهای غیرنظامی اجتناب کرده اند تهران به فرودگاه در سراسر جهان دمشق سلاح صادر می تنبل.

انتهای گزارش // ع.م.