پشت صحنه ساخت «یا آمدم ای شاه پناهم بده»/ مرحوم کریمانی چگونه یکی از تاثیرگذارترین پانژیک های ایران را ابداع کرد؟
صدای استاد کریمحانی به زودی در میان آشنایان با صدا و لحن بزرگ و نوازندگان ایران زمین شناخته و محبوب شد. تا جایی که چند سال بعد در سال ۱۳۹۷ در آلبوم ایران من، همایون شجریان آهنگ «آنجا که هستم، آنجا که باران است» را بر اساس آهنگی از استاد کریمحانی تنظیم کرد و به او تقدیم کرد.