پیش بینی قیمت مسکن مهر در هفته سوم/ آیا قفل معاملات مسکن شکسته می شود؟


با وجود پیش بینی ها، بازار مسکن دو هفته اول مهرماه را در رکود سپری کرد. به گونه ای که بر اساس آمارهای موجود، معاملات و قیمت مسکن تغییر چندانی نداشته است.

متن پیش بینی قیمت مسکن مهر در هفته سوم/ آیا قفل معاملات مسکن شکسته می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.