پیش کالا ۶ محصول اجتناب کرده اند پنجشنبه


به گزارش تلنگر، گروه خودروسازی سایپا در راستای «سه شنبه های سایپایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت بازار خودرو، پیش کالا شش محصول پرفروش شخصی را اجتناب کرده اند روز پنجشنبه (۱۳ اسفند) ساعت ۸ صبح به هزینه حدود ۲ نفر تحریک کردن می تدریجی. زمان ها. ساعت

در قالب پیش کالا عالی ساله گروه خودروسازی سایپا محصولات شاهین.جی، کوییک.اس، کوییک.آر همراه خود گیربکس روزمره، کوییک همراه خود گیربکس روزمره، سینا.اس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت سایپا همراه خود موتور سیکلت M13 تهیه تبدیل می شود.

موعد عرضه این خودروها اجتناب کرده اند مرداد ماه سال بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها {خواهد بود} می توانند اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی برای پیش کالا عالی ساله گزارش عنوان کنند.

در فرآیند پیش کالا ۱ ساله قیمت مبهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان ادعا اسامی برندگان قرعه کشی مبلغی شناخته شده به عنوان پیش صنوبر اخذ نخواهد شد. بر این ایده فهرست اسامی پذیرفته شدگان باقی مانده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی کالا اینترنتی سایپا ظرف عالی روز پس اجتناب کرده اند بالا قرعه کشی ادعا احتمالاً خواهد بود.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان باقی مانده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی کالا اینترنتی سایپا ظرف عالی روز پس اجتناب کرده اند بالا قرعه کشی ادعا تبدیل می شود. متعاقباً برندگان پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج قرعه کشی باید ظرف مدت سه روز در نظر گرفتن قیمت خودرو واریز کنند.