چارچوب هماهنگی شیعیان از عراقی ها به خاطر تظاهرات مسالمت آمیزشان تشکر می کند – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از حامیان خود که روز دوشنبه تظاهرات کردند قدردانی کرد.

در همان زمان، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از حامیان خود خواست که آماده دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی باشند.

در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان آمده است: از مردم عراق که در دفاع از دولت و نهادهای آن به پا خاستند تشکر می کنیم. امروز نمونه جذابی از تظاهرات مسالمت آمیز بود که طی آن آمادگی برای دفاع از قدرت و مشروعیت آن و نهادهای دولتی و حفظ حقوق شهروندان و منافع آنها نشان داده شد.

این بیانیه می افزاید: از پایبندی شما به توصیه های کمیته برگزاری تشکر می کنیم و از شما می خواهیم در صورت لزوم آماده دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی باشید.

در ادامه این بیانیه آمده است: همانطور که عراق از طریق شما به پیروزی رسید، با هوشیاری و بصیرت و آمادگی همیشگی شما برای دفاع از آن، نظام دموکراتیک خود را نیز حفظ خواهد کرد.