چاپ شده مرغ منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج در گرگان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اتحادیه های استان گلستان، حسن حسن زاده اظهار داشت: همراه خود همکاری گروه جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ گرگان منجمد گلوله کردن شد. مرغ همراه خود قیمت کیلویی ۵۰۰۰ تومان اجتناب کرده اند در این زمان در گرگان در حال وقوع است.

حسن حسن زاده اظهار داشت: در دومین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه سال جاری حدود ۳ تن مرغ منجمد در مرغ فروشی های گرگان گلوله کردن شد.

رئیس بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اصناف استان گلستان خاطرنشان کرد: ساکنان گرامی می توانند همراه خود شماره تلفن ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود شماره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اتحادیه ۱۳۰۴۵۱ تصمیم حاصل فرمایند.

شایان اشاره کردن است مرغ خوب و دنج در گرگان نیز گلوله کردن تبدیل می شود.

* لیست گلوله کردن مرغ منجمد در گرگان:

کوزه نو مسعود مبتلا ۲۵۰/۲ کیلوگرم

میدان محمد خانی مازندران ۵۰۳/۹ کیلومتر

تعزیه هاشم، میدان امامزاده عبدالله ۲۷۲/۴ کیلومتر

محمدرضا احمدی ۹۲۳۳/کیلوگرم اجتناب کرده اند کوچه انقلاب

علی رضا محمد خانی مقابل شاهزاده قاسم ۶/۲۸۶ کیلوگرم

جاده محمدی شهید رجایی ۱۴۵۴ کیلومتر

خوب اوج گلدار آب انجیر به وزن ۲۵۰ کیلوگرم

رضا رستمی میدان مازندران ۳۶۲ کیلوگرم

معصومه احمدی ۲۶۸ کیلومتر ابتدای کوچه الثوره

اتو ضدعفونی کننده پرویز علیاسی ۲۴۳ کیلوگرم

– داور میدان باهنر ۲۲۳.۷ کیلوگرم

همراه خود الهام اجتناب کرده اند لوبیا سرخیناکلاتی ۲۷۴ کیلوگرم

عبدالله معاصر ۳۸۵ کیلوگرم

انتهای پیام/۲۳۰۷/
این را برای صفحه اول توصیه دهید