چه کسی هزینه قطعی اینترنت اخیر را پرداخت می کند؟ / دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم مداخله کند
وقوع آتش سوزی در استخرهای فیبر مخابراتی نشان داد که پروتکل های حفاظت غیرعملکردی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلا رعایت نشده است.