چگونه افزایش نرخ ارز منجر به تعطیلی معادن می شود؟چگونه افزایش نرخ ارز منجر به تعطیلی معادن می شود؟ / انتظار کارگران معدن برای اصلاح قانون معادن – تجارت نیوز