کارشناس: وضعیت کرونا بدتر می شود/نیاز به واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله
علت انتشار ویروس کرونا در موج هفتم میکرون نوع ۵ BA است که ۱۸ برابر سریعتر از ویروس کرونای اصلی پخش می شود و اگر فردی به این سویه مبتلا شود می تواند به سرعت دیگران را آلوده کند و ماسک می تواند از آن جلوگیری کند. گسترش آن، و همچنین مردم. بیماران باید تا یک هفته قرنطینه شوند و اگر از آخرین واکسیناسیون آنها ۶ ماه گذشته باشد، باید دوز تقویت کننده واکسن کرونا را به خود تزریق کنند.