کتابخانه ملی ایران به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شد


در ادامه روند اتصال دستگاه ها، کتابخانه ملی ایران و چند دستگاه دولتی دیگر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و هم اکنون در مجموع ۹۳ سامانه و ۸۳ دستگاه به پنجره ملی دولت هوشمند متصل هستند. دولت الکترونیک آخرین تحولات اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: پیرو الزام ارائه حداقل یک سوم خدمات تخصصی دستگاه ها از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، در دسترس عموم قرار می گیرد.

در نتیجه این تغییرات سازمان های جغرافیایی نیروهای مسلح، اسناد و کتابخانه ملی ایران، انرژی اتمی ایران، حفاظت محیط زیست و غذا و دارو به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند و از این پس. متقاضیان می توانند از احراز هویت یکبار مصرف استفاده کرده و به صورت یکپارچه از خدمات این دستگاه ها بهره مند شوند.

وی جزئیات سرویس دستگاه های تازه متصل را اینگونه تشریح کرد: کتابخانه ملی ایران با سیستم های مرجع مجازی، منابع دیجیتال و فروشگاه های آنلاین به ویندوز متصل است. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با سامانه اسناد فروش داده های مکانی-واقعی، سازمان حفاظت محیط زیست با پنجره یگان خدمات هوشمند و سازمان غذا و دارو با خدمات مرجع شناسایی، ردیابی و رهگیری کالا، شناسنامه، استعلام اصالت و ثبت شکایت در پنجره ملی خدمات دولتی. هوشمند حضور یافت.

به این مقاله چه امتیازی میدهید؟